1asig.ro

ASF a amendat UNIQA Asigurari de Viata cu 40.000 lei

5 min. / 1.540 cuvinte
In sedinta Consiliului ASF din data de 9 octombrie 2019, au fost analizate rezultatele controalelor periodice efectuate la societatile GOTHAER Asigurari Reasigurari, GRAWE Romania Asigurare si UNIQA Asigurari de Viata.

PROMO


Astfel, au fost dispuse urmatoarele masuri:
  • Sanctionarea societatii UNIQA Asigurari de Viata cu amenda in cuantum de 40.000 lei, in principal pentru deficiente ce tin de functionalitatea mecanismelor de control intern instituite la nivelul societatii. Astfel, a fost constatat faptul ca, pentru anumite produse de asigurare, nu au fost furnizate detinatorilor de polite toate informatiile privind conditiile contractului de asigurare sau au fost furnizate intr-o maniera neconforma, iar in unele cazuri modalitatea de calcul a primelor de asigurare nu a fost realizata pe baze actuariale general acceptate. Societatea are obligatia sa transmita ASF un plan de masuri in vederea remedierii aspectelor constatate si implementarii unor mecanisme de control intern care sa asigure un cadru general de control intern adecvat;
  • Sanctionarea cu avertisment scris a societatii Gothaer Asigurari Reasigurari, in principal pentru anumite deficiente ce tin de modalitatea de reflectare in procedurile interne a anumitor activitati desfasurate la nivelul societatii. De asemenea, societatea a fost sanctionata si pentru disfunctionalitati in elaborarea/prezentarea unor documente pe care aceasta are obligatia sa le intocmeasca, potrivit legislatiei in vigoare. Societatea are obligatia de a intocmi si de a transmite ASF un plan de masuri pentru remedierea deficientelor constatate;
  • Sanctionarea cu avertisment scris a societatii GRAWE Romania Asigurare pentru calculul eronat al obligatiilor legale privind contributia la Fondul de Garantare a Asiguratilor, privind taxa RCA si taxa de functionare, a transmis Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Societatile au dreptul de a contesta sanctiunea in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei Consiliului ASF.

2.072 accesari