1asig.ro
1asig.ro

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Director, Directia Relatii Cu Publicul, Petitii Si Educatie Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Autoritatea de Supraveghere Financiara scoate la concurs postul de

DIRECTOR - DIRECTIA RELATII CU PUBLICUL, PETITII SI EDUCATIE FINANCIARA

ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PRINCIPALE ALE POSTULUI:
 • Asigurarea protectiei consumatorilor de servicii financiare nebancare prin activitatea de solutionare a petitiilor, prin actiuni preventive specifice de monitorizare in domeniul educatiei financiare, verificare, avertizare, corectare si eliminare a deficientelor, practicilor incorecte, abuzive sau neautorizate a entitatilor reglementate si supravegheate de A.S.F., in conformitate cu prevederile legale incidente;
 • Promovarea functionarii corecte a pietelor financiare-nebancare;
 • Crearea si mentinerea unui cadru organizatoric integrat, functional si eficient, necesar elaborarii programelor A.S.F. in domeniul protectiei consumatorilor si educatiei financiare, prin identificarea si promovarea de bune practici, furnizarea si implementarea de analize, strategii si politici publice novatoare;
 • Imbunatatirea gradului de educatie si cultura financiara a populatiei prin informarea corecta in privinta avantajelor, drepturilor si obligatiilor ce decurg din calitatea de utilizator de produse, instrumente si servicii financiare;
 • Semneaza si transmite catre petenti raspunsurile la petitiile instrumentate de aceasta directie.
CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

Studii si experienta:
 • Studii superioare tehnice/economice/juridice absolvite cu diploma de licenta;
 • Studii de master/ postuniversitare sau absolvirea unor cursuri de perfectionare in domeniul financiar-bancar;
 • Experienta profesionala de minimum 7 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar-bancar/piata de capital/juridic/petitii;
 • Experienta in management de minimum 5 ani;
 • Cunostinte de MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) la nivel avansat;
 • Cunostinte de limba engleza la nivel avansat.
Competente organizationale:
 • Orientare catre rezultate;
 • Munca in echipa;
 • Creativitate si inovatie;
 • Etica si integritate;
 • Intelegere si tact organizational.
Competente manageriale:
 • Leadership;
 • Conducerea echipei;
 • Managementul performantei;
 • Luarea deciziilor.
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE:

TEMATICA ORIENTATIVA:

Tematica privind organizarea si functionarea A.S.F:
 • Reglementarea organizarii si functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara
Tematica privind petitiile:
 • Reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor
 • Programul de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul
 • Liberul acces la informatiile de interes public
 • Solutionarea petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si a brokerilor de asigurare
Tematica privind protectia consumatorilor:
 • Clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
 • Combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
 • Drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Politica de Protectie a Consumatorilor la nivelul ASF
 • Bune practici aplicabile furnizorilor de servicii financiare nebancare (Ghid iulie 2017)
Tematica privind solutionarea alternativa a litigiilor:
 • Solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si modificarea a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22CE (Directiva privind SAL in materie de consum)
 • Solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti
 • Organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar-nebacar (SAL-FIN)
Tematica privind piata asigurarilor-reasigurarilor:
 • Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie
 • Asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor
 • Autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare
 • Tematica privind distributia de asigurari
 • Fondul de garantare a asiguratilor
Tematica privind piata de capital:
 • Tematica privind pietele de instrumente financiare si emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
 • Administrarea fondurilor de investitii alternative;
 • Organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor.
Tematica privind piata de pensii private:
 • Fondurile de pensii administrate privat, Pilon II si III
 • Infiintarea, organizarea si functionarea Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private
Tematica privind Educatia Financiara
 • Principiile OECD/INFE pe strategiile nationale de educatie financiara
 • Indrumari OECD/INFE pe educatia financiara in scoli
 • Principalele competente enuntate de OECD/INFE pe educatia financiara
 • Principii OECD/INFE, la nivel inalt, pentru evaluarea programelor de educatie financiara
 • Politica europeana in domeniul serviciilor financiare
BIBLIOGRAFIE:

Organizarea si functionarea A.S.F.:
 • Ordonanta de urgenta nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 
 • Regulamentul nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara 
Petitii:
 • Constitutia Romaniei (republicata in 2003) 
 • Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor 
 • Hotararea nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public 
 • Norma nr. 18/2017 privind procedura de solutionare a petitiilor referitoare la activitatea societatilor de asigurare si reasigurare si brokerilor de asigurare 
Protectia consumatorilor:
 • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
 • Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului
 • Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
 • Ordonanta de urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ghiduri de buna practica in domeniul protectiei consumatorilor:
Solutionarea alternativa a litigiilor:
 • DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind solutionarea alternativa a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL in materie de consum)
 • Ordonanta nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti 
 • Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) 
Piata asigurarilor - reasigurarilor:
 • Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie 
 • Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor
 • Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare 
 • Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari 
 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor 
 • Norma nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania 
 • Norma nr. 19/2018 privind distributia de asigurari 
Piata de capital:
 • Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare 
 • Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata 
 • Legea nr. 297/2004 privind piata de capital 
 • Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investitii alternative 
 • Ordonanta de urgenta nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 
Sistemul de pensii private:
 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat
 • Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative 
 • Legea nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private 
Educatie financiara:
Dosarele de candidatura complete (conform cerintelor regasite pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara la sectiunea Cariere), se transmit electronic la adresa cariere@asfromania.ro  printr-un singur mesaj care sa cuprinda toate documentele solicitate, scanate si salvate in format .pdf, iar subiectul mesajului trebuie sa contina denumirea postului mentionat in titlul anuntului.

Termen limita de depunere a candidaturilor: 24 februarie 2020           
1.624 accesari
Sondaj

Cat de des te enervezi atunci cand esti la volan?

- Aproape de fiecare data cand circul cu masina
- Din cand in cand, in functie de conditiile de trafic
- Destul de rar
- Nu ma enervez niciodata cand conduc


PROMO