1asig.ro
1asig.ro

Carmen RADU, Presedinte, Fondul de Garantare a Asiguratilor - FGA


FGA isi propune sa indeplineasca cu promptitudine si profesionalism orice demersuri necesare, impuse de contextul pietei de asigurari, in vederea aducerii la indeplinire a scopului pentru care a fost constituit: acela de protectie a creditorilor de asigurari si de contributie la soliditatea si credibilitatea pietei de asigurari.

XPRIMM: Care a fost activitatea Fondului de Garantare a Asiguratilor in acest an?
Carmen RADU: Pentru primele 8 luni ale anului 2018, Comisia speciala a emis decizii pentru 18.799 de cereri, respectiv pentru: ASTRA Asigurari - 4.008, CARPATICA Asig - 13.460 si FORTE Asigurari - 1.331.

In aceasta perioada, valoarea aprobata la plata a fost de 180 milioane de lei, respectiv pentru:
  • ASTRA Asigurari - 54,2 milioane lei
  • CARPATICA Asig - 119,3 milioane lei;
  • FORTE Asigurari - 6,5 milioane lei
XPRIMM: Dar in ceea ce priveste activitatea fondului inca de la infiintare (august 2015), care este valoarea tuturor despagubirilor?
C.R.: Comisia speciala a emis decizii pentru 87.585 de cereri, respectiv pentru: ASTRA - 61.902, CARPATICA - 24.352, FORTE - 1.331.

Valoarea totala aprobata la plata a fost de 557 milioane lei, respectiv pentru:
  • ASTRA Asigurari - 356 milioane lei
  • CARPATICA Asig - 194,5 milioane lei
  • FORTE Asigurari - 6,5 milioane lei
XPRIMM: Va asteptati la noi cereri de despagubiri pentru perioada urmatoare?
C.R.: Da, urmare a unor hotarari judecatoresti definitive sau nasterea unor drepturi de creanta, atunci cand acestea s-au nascut ulterior datei ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii de faliment.

XPRIMM: Pana in prezent, pentru ce tipuri de asigurari a platit FGA cele mai multe despagubiri?
C.R.: Din totalul cererilor aprobate la plata 73% sunt RCA, 19% sunt CASCO si 8% sunt pentru alte clase de asigurare.

XPRIMM: Din experienta de pana acum, care au fost cele mai grele momente in activitatea FGA si cum le-ati depasit?
C.R.: Nu le-as numi momente grele, doar provocari pe care eu cred ca le-am depasit cu bine. As mentiona, in primul rand, reorganizarea FGA ca persoana juridica de drept public, in baza Legii nr.213/2015, care s-a facut aproape concomitent cu preluarea arhivei de la asiguratorul ASTRA - in faliment, precum si desemnarea Fondului de garantare a asiguratilor in calitate de administrator temporar al societatii CARPATICA Asig in conformitate cu prevederile Legii nr.246/2015, privind redresarea si rezolutia asiguratorilor.

XPRIMM: Probabil ca de-a lungul timpului au existat si cazuri in care FGA a fost nevoit sa respinga unele dosare de despagubire. Care este ponderea lor in total dosare si care au fost motivele respingerii?
C.R.: Au fost respinse un numar total de 26.027 cereri de plata. Motivele de respingere pot fi, dar nu limitativ: depasirea plafonului de plata prevazut de lege, depasirea termenului de depunere a cererilor de plata, petentii nu aveau drept de a solicita sumele nefiind creditori de asigurare, nedepunerea documentelor justificative aferente devizelor de reparatii etc.

Cererile de plata formulate de petenti pot fi respinse in tot sau in parte, situatie in care petentului i se comunica decizia de respingere. Impotriva deciziilor FGA se poate formula contestatie, in termenul prevazut de lege de  10 zile de la primirea de catre petent a deciziei de respingere.

XPRIMM: FGA este membru al Comitetului Executiv al Forumului International al Schemelor de Garantare (IFIGS), astfel ca va fi gazda unui eveniment regional pe 11 octombrie. Care este scopul acestuia?
C.R.: Forumul International al Schemelor de Garantare in Asigurari (IFIGS - International Forum of Insurance Guarantee Schemes) a fost creat, prin asocierea unor scheme de garantare la nivel mondial, drept o platforma valoroasa pentru facilitarea si promovarea cooperarii internationale intre schemele de garantare si alte entitati interesate in protectia detinatorilor de polite de asigurare.

IFIGS organizeaza regulat intalniri regionale si internationale, acestea reprezintand o oportunitate unica de networking, aducand impreuna reprezentanti ai schemelor de garantare din intreaga lume, fiind o ocazie excelenta pentru participanti de a discuta cele mai bune practici adoptate in domeniu, contribuind astfel la schimbul de experienta in ceea ce priveste protectia detinatorilor de polite de asigurare. 

In cadrul intalnirii internationale IFIGS din decembrie 2017, Fondul de garantare a asiguratilor a fost ales sa faca parte din Comitetul Executiv al IFIGS, alaturi de schemele de garantare din Thailanda, Kenya, SUA, Spania si Grecia.

Activitatea IFIGS in urmatorii 2-5 ani se va axa pe intarirea relatiilor cu EIOPA, IAIS si alte organisme interesate in dezvoltarea protectiei detinatorilor de polite de asigurare, promovarea organizarii unor intalniri regulate in vederea schimbului de experienta, coordonarea cercetarilor si elaborarii de opinii privind contextul protectiei pe piata asigurarilor, precum si atragerea unor noi membrii.

XPRIMM: Cine participa la acest eveniment si care vor fi principalele teme de discutie?
C.R.: Conferinta este organizata cu sprijinul Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din cadrul Camerei Deputatilor si  vor participa reprezentanti ai schemelor de garantare din SUA, Asia, Australia, Europa, precum si reprezentanti ai ASF, Ministerului de Finante din Romania si Franta, BAAR, UNSAR, PAID, ISF, uniunilor brokerilor de asigurare.

Principalele teme de discutie vor fi:

1- Perspectivele de viitor ale schemelor de garantare in contextul global si armonizarea cadrului legislativ transfrontalier - in aceasta sesiune de discutii, invitatii vor explora perspectivele de viitor ale schemelor de garantare si contextul global, tinand seama de trendurile curente pe pietele de asigurari.

2- Schemele de garantare in domeniul asigurarilor in contextul riscului de contagiune - in aceasta sesiune de discutii, invitatii vor analiza impactul pe care riscul de contagiune il prezinta la nivelul pietei de asigurari,

3- Promovarea educatiei financiare pentru consumatorii de produse de asigurare - in aceasta sesiune de discutii, invitatii vor explora modalitati de promovare a educatiei financiare a consumatorilor de produse de asigurare, inclusiv prin utilizarea retelelor sociale si a aplicatiilor web, cu implicarea activa a asiguratorilor

XPRIMM: In cate tari europene exista Fonduri de garantare a asiguratilor?
C.R.: Din 31 de state analizate de catre EIOPA, exista scheme de garantare si institutii care au atributii si in ceea ce priveste protejarea creditorilor de asigurari in cazul insolventei unui asigurator in 20 de state.

Atat in Uniunea Europeana cat si la nivel mondial, sunt reglementate scheme de garantare in asigurari, ca mecanisme de "ultima instanta" destinate protejarii consumatorilor atunci cand societatile de asigurare nu isi mai pot indeplini obligatiile contractuale asumate prin contractele de asigurare incheiate.

In tarile in care au fost implementate scheme de garantare in asigurari, nivelul de acoperire difera, ceea ce duce la un nivel neomogen de protectie oferit detinatorilor de polite de asigurare. Exista diferente semnificative si in ceea ce priveste structura schemelor de garantare, intre procedurile operationale si intre modalitatile de finantare.

Lipsa unui cadru legal armonizat la nivel european afecteaza eficienta si echitabilitatea protectiei oferite asiguratilor din tarile membre. Acest context poate conduce la pierderea increderii asiguratilor in piata asigurarilor si, in esenta, poate pune in pericol stabilitatea pietei asigurarilor. Acest cadru legal neomogen poate impacta si functionarea pietei nationale, prin deformarea concurentei transfrontaliere, iar elaborarea unui cadru legal uniform pentru schemele de garantare in asigurari ar putea contribui la remedierea deficientelor actuale.

In acest context, o serie de entitati si organisme europene si internationale cu expertiza in domeniul asigurarilor au subliniat necesitatea unei minime armonizari a legislatiei la nivel transfrontalier in ceea ce priveste redresare si rezolutia asiguratorilor, cat si implicarea si impactul asupra schemelor de garantare constituite la nivel national.

XPRIMM: Exista limita de despagubire este de circa 100.000 euro (450.000 de lei) per dosar si in alte tari? Dintre dosarele instrumentate, cate au atins valoarea maxima?
C.R.: In cazul FGA au fost 97 cereri pentru care s-a platit suma de 450.000 lei/cerere.

Referitor la situatia din alte tari, intalnim situatii foarte diferite: exista limite maxime stabilite in sume fixe sau ca procent de 80-90% din sumele cuvenite creditorilor de asigurare, unele scheme acopera doar despagubirile aferente asigurarilor obligatorii, altele doar asigurarile de viata. 

XPRIMM: Care este procedura in cazul creditorilor cu pretentii peste aceasta suma?
C.R.: In vederea recuperarii creantei de asigurare din activele asiguratorului aflat in faliment, inclusiv pentru suma cuvenita care depaseste plafonul de garantare prevazut de lege, creditorii de asigurare puteau urma separat si procedura de faliment a asiguratorului prevazuta de Legea nr. 85/2014, adica trebuiau sa se inscrie la masa credala in termenele prevazute de legislatia in vigoare.

Avem 33 de litigii in care au fost solicitate in instanta sume ce depasesc plafonul prevazut de lege, in principal pentru daune morale.

XPRIMM: Care sunt obiectivele FGA pentru perioada urmatoare?
C.R.: FGA, ca institutie cheie a unei piete de asigurari performante, corecte si moderne, isi propune sa indeplineasca cu promptitudine si profesionalism orice demersuri necesare, impuse de contextul pietei de asigurari, in vederea aducerii la indeplinire a scopului pentru care a fost constituit: acela de protectie a creditorilor de asigurari si de contributie la soliditatea si credibilitatea pietei de asigurari.

XPRIMM: Cum s-a constituit si care este scopul FGA?
C.R.: Fondul de Garantare a Asiguratilor, constituit ca persoana juridica de drept public, in baza Legii nr.213/2015,  este o schema de garantare in domeniul asigurarilor, care functioneaza pe teritoriul Romaniei. Scopul acestei institutii este acela de protejare a creditorilor de asigurari, de consecintele insolventei unui asigurator, prin garantarea platii de indemnizatii/despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii, incheiate in conditiile legii, cu asiguratorul aflat in faliment, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege, si in limita resurselor financiare disponibile la momentul platii.

FGA, avand si calitatea de administrator al Fondului de Garantare a Asiguratilor si al Fondului de Rezolutie pentru Asiguratori, promoveaza o politica financiara, al carei obiectiv permanent este asigurarea resurselor necesare indeplinirii in bune conditii, a responsabilitatilor care i s-au conferit prin lege.

In conformitate cu Legea nr. 213/2015, Fondul adopta masurile necesare cu privire la deschiderea dosarelor de dauna, constatarea tehnica a avariilor, instrumentarea dosarelor de dauna si avizarea acestora din punct de vedere tehnic, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, la data producerii evenimentului asigurat si a conditiilor de asigurare generale si specifice, prevazute in contractele de asigurare. Fondul poate incheia acorduri de cooperare cu scheme de garantare in domeniul asigurarilor din alte state, si cu alte parti interesate in dezvoltarea protectiei detinatorilor de polite de asigurare.

In vederea incasarii indemnizatiilor/despagubirilor din disponibilitatile Fondului, orice persoana care pretinde un drept de creanta de asigurari impotriva asiguratorului in faliment, poate formula o cerere motivata in acest sens, adresata Fondului in termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului, sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.

Urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 246/2015, privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, prin Norma ASF nr. 4/2016, a fost constituit Fondul de Rezolutie pentru Asiguratori, fara personalitate juridica, administrat de FGA, in scopul aplicarii eficace a instrumentelor si competentelor de rezolutie de catre ASF, in calitatea sa de autoritate de rezolutie.

In conformitate cu  Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, Fondul de Garantare a Asiguratilor:

- poate fi desemnat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara  in calitate de administrator temporar, cu scopul de a supraveghea, sau de a inlocui temporar, organul de conducere al asiguratorului, in vederea mentinerii sau restabilirii situatiei financiare a acestuia, si pentru asigurarea unei conduceri sanatoase si prudente a activitatii asiguratorului;

- poate fi desemnat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de administrator de rezolutie, pentru a pune in aplicare masurile de rezolutie dispuse de catre aceasta, in calitatea sa de autoritate de rezolutie, fata de asiguratorul supus rezolutiei;

- poate fi desemnat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in calitate de  actionar unic al unei institutii-punte, avand obligatia, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, de a asigura toate operatiunile necesare constituirii si functionarii institutiei-punte.


Editor: Andreea RADU | Publicat pe 03.10.2018 | 2755 vizualizari
Share |