1asig.ro

Cheltuielile populatiei au reprezentat, in medie, 86% din nivelul veniturilor in T4 2019

5 min. / 1.540 cuvinte
Veniturile totale ale populatiei, medii lunare, au reprezentat in trimestrul IV 2019, in termeni nominali, 4.999 lei pe gospodarie (1.939 lei pe persoana), iar cheltuielile totale ale populatiei au fost in medie de 4.300 lei lunar pe gospodarie (1.667 lei pe persoana) si au reprezentat 86,0% din nivelul veniturilor totale, potrivit INS.

PROMO


Veniturile totale:- veniturile banesti au fost in medie de 4.659 lei lunar pe gospodarie (1.807 lei pe persoana), iar veniturile in natura au fost de 340 lei lunar pe gospodarie (132 lei pe persoana).

- salariile si celelalte venituri asociate lor au format cea mai importanta sursa de venituri (68,7% din veniturile totale ale gospodariilor).

- la formarea veniturilor totale ale gospodariilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestatii sociale (18,7%), veniturile din agricultura (1,8%), veniturile din activitati neagricole independente (1,7%), cele din proprietate si vanzarea de active din patrimoniul gospodariei (1,2%) precum si veniturile in natura (6,8%), in principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (5,5%).

- mediul de rezidenta influenteaza diferentele de nivel si, mai ales, de structura intre veniturile gospodariilor dintre mediul urban si mediul rural.Cheltuielile totale:

- principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurisle catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.).

- cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,3%).- mediul de rezidenta determina unele particularitati in ceea ce priveste marimea si structura cheltuielilor totale de consum.- conform clasificarii standard pe destinatii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut, in trimestrul IV 2019, in medie, 31,6% din consumul gospodariilor.Veniturile totale cuprind ansamblul incasarilor banesti provenite din diferite surse de provenienta pentru care nu exista obligatia de restituire si veniturile in natura (evaluate in lei).

Cheltuielile totale cuprind ansamblul cheltuielilor banesti, indiferent de destinatie si contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodariilor

285 accesari