1asig.ro

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in sedinta de miercuri, 8 aprilie a.c., o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private, inclusiv numirea lui Mircea BUZERA pe pozitia de Vicepresedinte Directorat la CITY Insurance.

PROMO


Astfel, ASF a avizat:

- Numirea lui Barbu-Mircea BUZERA in functia de Vicepresedinte Directorat la Societatea de Asigurare - Reasigurare CITY Insurance S.A.;

- Acordarea avizului societatii ASICONS Broker de Asigurare S.R.L. pentru desfasurarea activitatii de creare de produse de asigurare in asociere cu asiguratorii;

- Numirea lui Stefano PREGNOLATO in calitate de administrator al societatii Amundi Asset Management S.A.I. S.A.;

- Emiterea Certificatului de Inregistrare a obligatiunilor emise de societatea Artprint S.A. Bucuresti in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

- Emiterea Certificatului de Inregistrare a obligatiunilor emise de societatea OMRO IFN S.A. Targu Mures in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

- Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

- Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat NN administrat de NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

- Modificarea Contractului de administrare pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

- Modificarea Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Vital administrat de Aegon Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

- Modificarea Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

- Modificarea Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Pe partea de reglementare, ASF a aprobat:

- Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.11/2016 privind activitatea de control periodic si inopinat desfasurata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

- Regulamentul pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei);

- Norma privind prorogarea termenelor de depunere a situatiilor financiare anuale din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.7/2017 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale ale entitatilor din sistemul de pensii private (norma va fi transmisa, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

1.272 accesari