1asig.ro
1asig.ro

Deciziile adoptate saptamana aceasta de Consiliul ASF

5 min. / 1.540 cuvinte
Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a aprobat, in cadrul sedintei de miercuri, 27 mai a.c., o serie de masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private.

PROMO


Acestea sunt:

Numirea doamnei Anton Lavinia Florentina in calitate de Director al SSIF Blue Rock Financial Services S.A.;

Modificarile intervenite in documentele avute in vedere la momentul inregistrarii Fondului Proprietatea S.A., respectiv Contractul de depozitare;

Modificarea autorizatiei de functionare a societatii de servicii de investitii financiare Interdealer Capital Invest S.A. Cluj - Napoca ca urmare a majorarii capitalului social si aprobarea achizitiei unor participatii calificate directe/indirecte, in mod individual/concertat, din capitalul social si din totalul drepturilor de vot ale societatii de servicii de investitii financiare Interdealer Capital Invest S.A., de catre unii dintre actionarii existenti ai societatii;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi, de catre actualul auditor financiar Expert Audit S.R.L., a situatiilor financiare ale Fondului deschis de investitii Active Dinamic, precum si ale Fondurilor inchise de investitii Active Invest si Active Plus, administrate de SAI Swiss Capital Asset Management S.A., pentru anii 2020 si 2021;

Prelungirea cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi, de catre actualul auditor financiar KPMG Audit S.R.L., a situatiilor financiare ale S.I.F. Muntenia S.A., administrata de S.A.I. Muntenia Invest S.A., pentru anii 2020 si 2021;

Autorizarea restrangerii obiectului de activitate al societatii de servicii de investitii financiare Muntenia Global Invest S.A. si actualizarea acestuia in conformitate cu prevederile Legii nr.126/2018;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Sinatex S.A. Bucuresti;

Emiterea Certificatelor de Inregistrare a produselor structurate emise de Erste Group Bank AG;

Emiterea Certificatului de Inregistrare a obligatiunilor emise de societatea Agroland Business System S.A. Timisoara in vederea admiterii la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB;

Retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de societatea Rombeton S.A. Bucuresti si radierea din evidentele A.S.F., avand in vedere finalizarea procedurii prevazute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

Modificarea Actului constitutiv al Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

A.S.F. este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti.

346 accesari