1asig.ro

Norma nr. 1/2016

Art. I. - Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 20, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins: .....Descarca aici Norma nr. 1/2016.
774 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO

Casa ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO