1asig.ro

Norma nr. 11/2016

Art. 1. - (1) Prezenta norma reglementeaza metodologia pentru stabilirea valorii instrumentelor financiare derivate atunci cand un asigurator se afla in procesul de rezolutie.
(2) Prezenta norma se aplica:
a) asiguratorilor supusi rezolutiei;
b) auditorilor financiari;
c) contraparților relevante.
......


Descarca aici Norma nr. 11/2016.
1.484 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO

Casa ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO