1asig.ro

Norma nr. 32/2015

Art. 1. - (1) Prezenta norma se aplica asiguratorilor, persoane juridice romane, sucursalelor sau filialelor unui asigurator dintr-un stat tert, precum si sucursalelor unei societati de asigurare sau a unei societati mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizatie de la autoritatea competenta a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate in conditiile legii de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., sau de autoritatea competenta a statului membru de origine, brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, persoane juridice romane, precum si brokerilor dintr-un stat membru care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare entitati.
...

Descarca AICI Norma nr. 32/2015.

Norma a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 971 din 29 decembrie 2015.
474 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO

Casa ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO