1asig.ro

Norma nr. 35/2015

Art. 1. - Prezenta norma stabileste pentru entitatile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) -d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii deasigurare si reasigurare cerinte calitative suplimentare celor prevazute de Legea
nr. 237/2015, de Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), de standardele tehnice de implementare, de standardele tehnice de reglementare, precum si de actele delegate.
...

Descarca AICI Norma nr. 35/2015.

Norma a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 971 din 29 decembrie 2015.
731 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO

Casa ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO