1asig.ro

Norma nr. 6/2016

Art. 1 - (1) Prezenta norma stabileste:
a) conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca auditorul financiar in cazul in care efectueaza evaluarea unui asigurator, astfel cum este prevazuta la art. 55, art. 57 - art. 62, precum si la art. 131 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, denumita in continuare Legea nr. 246/2015;
b) aspectele care trebuie avute in vedere de catre auditorul financiar mentionat la art. 55 din Legea nr. 246/2015, in cazul in care efectueaza o evaluare independenta a unui asigurator.
.....

Descarca aici Norma nr. 6/2016
1.060 accesari
Din aceeasi categorie
PROMO

Casa ta este protejata prin asigurare?

- Da, obligatorie si facultativa
- Da, doar obligatorie
- Nu


PROMO