1asig.ro

TRANSGAZ organizeaza o licitatie pentru achizitionarea de polite RCA

5 min. / 1.540 cuvinte
Societatea Nationala de Transport si Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias deschide, in luna mai a.c., o oferta de licitatie pentru achizitionarea serviciilor de asigurari auto RCA pentru parcul auto al companiei. Valoarea estimata a contractului de asigurare este de 353.847 de lei, pe o perioada de 12 luni.

PROMO


Conform anuntului postat de TRANSGAZ de pe SEAP - Sistemul Electronic de Achizitii Publice, termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 mai 2019, ora 15:00, cand vor fi deschise ofertele.

Criteriul de atribuire este "pretul cel mai scazut".

"Daca, pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu preturi egale, se va solicita prin intermediul SEAP, incarcarea unei noi propuneri financiare, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din documentatia de atribuire. Solicitarile de clarificari se vor adresa de catre operatorii economici interesati exclusiv in SEAP la sectiunea intrebari", precizeaza TRANSGAZ in fisa de date atasata anuntului de participare.

Potrivit documentelor, operatorii economici care vor depune oferta trebuie sa dovedeasca detinerea urmatoarelor autorizatii:

- autorizatia pentru efectuarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule in conformitate cu legea 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare modificata.

- dovada faptului ca indeplinesc conditiile precizate in conformitate cu Norma 23/2014 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule. Autorizatia trebuie sa fie valabila pe durata derularii contractului.

"In vederea evaluarii capacitatii tehnice si profesionale a operatorilor economici de a presta serviciile, se solicita ca operatorii economici ce depun oferta sa faca dovada experientei similare cu obiectul prezentei achizitii, prin raportare la serviciile prestate in ultimii 3 ani, la nivelul unuia sau mai multor contracte, avand ca obiect servicii de asigurare auto tip RCA. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial", se prezinta in fisa de date.

Piata de asigurari de raspundere civila auto RCA a scazut cu circa 2,8% in anul 2018 comparativ cu anul anterior, pana la aproximativ 3,6 miliarde de lei (771,26 milioane de euro), reiese din raportul ASF. De asemenea, prima medie RCA anualizata s-a redus cu 12%, iar dauna medie a crescut cu 9%, in timp ce doi jucatori detin 60% din subscrieri.

554 accesari