1asig.ro Printeaza acest articol

Actionarii BRD primesc dividende de 0,73 lei/actiune, pe anul 2016


Actionarii BRD au aprobat, joi, propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei si fixarea dividendului pe anul 2016 la 0,73 lei/actiune, potrivit unui comunicat transmis de banca.

Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) BRD - Groupe Societe Generale s-a reunit pe 20 aprilie 2017 (...) pentru doua sedinte: Ordinara si Extraordinara. Conform convocatorului, la Adunarea Generala Ordinara si la cea Extraordinara au fost indreptatite sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta de 11 aprilie 2017. La sedinta au fost prezenti actionari reprezentand 85,76 % din capitalul social al bancii.

"AGA Ordinara a dezbatut si aprobat situatiile financiare anuale individuale si consolidate la 31 decembrie 2016, pregatite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana, insotite de Raportul Anual al Consiliului de Administratie la nivel individual si consolidat si de Raportul auditorului financiar al bancii, descarcarea de gestiune a administratorilor BRD pentru exercitiul financiar al anului 2016, propunerea Consiliului de administratie de distribuire a 70% din profitul distribuibil de 728.280.960 lei, fixarea dividendului brut la 0,73 lei / actiune, plata dividendelor in data de 30 mai 2017 si data platii amanate de 30 noiembrie 2017, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 si programul de activitate pe exercitiul financiar al anului 2017, remuneratia cuvenita administratorilor neexecutivi pentru exercitiul financiar al anului 2017 si limitele generale privind remuneratiile suplimentare ale administratorilor si remuneratia directorilor, precum si numirea societatii Ernst & Young Assurance Services S.R.L. in calitate de auditor financiar al bancii pentru anul financiar 2017", se arata in comunicatul BRD.

De asemenea AGA Ordinara a aprobat numirea lui Benoit Jean Marie OTTENWAELTER in calitate de Administrator Neexecutiv, pentru un mandat de 4 (numirea este sub conditia obtinerii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei, conform dispozitiilor legale in vigoare si termenul mandatului incepe sa se calculeze de la data emiterii aprobarii prealabile a Bancii Nationale a Romaniei), reinnoirea mandatului de Administrator Neexecutiv al lui Jean-Luc Andre Joseph PARER, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 18 octombrie 2017 si imputernicirea lui Giovanni Luca SOMA - Presedinte al Consiliului de Administratie al Bancii, sa semneze, in numele bancii, Contractul de administratie cu acestia.

BRD-Groupe Societe Generale a inregistrat, in 2016, un profit net in valoare de 763 milioane lei la nivel consolidat, in crestere cu 63,4% comparativ cu anul precedent, cand a raportat un castig de 467 milioane lei, datorita veniturilor mai mari, controlului strict al costurilor si costului net al riscului mai mic. La nivel de banca, BRD a obtinut un profit net de 728,3 milioane lei in 2016, in crestere cu 63,5% fata de 2015.

Activele totale ale bancii erau, la 31 decembrie 2016, de 50,6 miliarde lei.