1asig.ro Printeaza acest articol

HIDROELECTRICA are un buget de 3,6 milioane lei pentru asigurari D&O


Compania de stat HIDROELECTRICA organizeaza o licitatie prin care doreste sa achizitioneze "Servicii de asigurare de raspundere civila profesionala a functiei de membru al Consiliului de Supraveghere si al Directoratului, inclusiv Presedinti" (polita de tip D&O - Directors & Officers).

Valoarea estimata a contractului este de 3,6 milioane de lei, pentru o perioada de 48 de luni, conform unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

Criteriul de atribuire va fi "pretul cel mai scazut". Contractul este finantat din surse proprii ale HIDROELECTRICA.

Astfel, producatorul de energie HIDROELECTRICA doreste semnarea unui contract de asigurare pe 4 ani si in baza contractului incheierea unei polite ,,claims made" incepand cu data de 24 aprilie 2018. Polita de asigurare va fi reinnoita de catre prestator automat in fiecare an la expirarea politei anterioare pe durata celor 4 ani a contractului de asigurare. Polita de asigurare anuala va avea o perioada extinsa de descoperire de 10 ani, dar nu mai putin de perioada maxima de prescriere a faptelor.

Obiectul contractului consta in preluarea raspunderii civile profesionale a asiguratului, in vederea acoperirii prejudiciilor patrimoniale cauzate fata de HIDROELECTRICA, cat si fata de terti, inclusiv cheltuieli de judecata, ca urmare a unor acte sau fapte savarsite cu prilejul exercitarii functiei, se precizeaza in Caietul de sarcini.

Asigurarea se incheie pentru functiile de membru al Consiliului de Supraveghere (7 persoane) si al Directoratului (3 persoane - acest numar poate creste pana la 7 persoane) HIDROELECTRICA, inclusiv Presedinti.

Potrivit Caietului de Sarcini, "actele sau faptele care fac obiectul asigurarii pot fi: erorile de management, faptele culpabile sau nu, actele, erorile, omisiunile sau predictiile gresite in actele de administrare/conducere a societatiii comerciale prin neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor ce ii revin, potrivit mandatului sau contractului sau".

Pentru persoanele asigurate, limita minima de de raspundere asigurata pe eveniment va fi 50 milioane euro. De asemenea, limita de raspundere agregata (pentru toate evenimentele asigurate) va fi in mod obligatoriu 50 milioane euro.

Persoanele asigurate vor putea varia in functie de mandatele membrilor din SC si membrilor Directoratului pe toata durata perioadei de asigurare. Atat suma asigurata cat si prima de asigurare vor ramane neschimbate chiar si in cazul in care componenta nominala si numerica a CS sau a Directoratului va suferi modificari.

Asigurarea de raspundere civila profesionala se va incheia fara fransiza, sa mai precizeaza in Caietul de sarcini.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 8 martie 2018, ora 16:00, data limita de evaluare a ofertelor este 16 aprilie 2018, ora 18:00.

HIDROELECTRICA este administrata in sistem dualist, de catre un Directorat, sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere. Conform Actului constitutiv actualizat in data de 27.02.2017, Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, iar Directoratul are minim 3 si maxim 7 membri. Mandatul membrilor este pe o perioada de 4 ani.

Capitalul social al HIDROELECTRICA este detinut de statul roman prin Ministerul Energiei in proportie de 80,06% si de Fondul Proprietatea - 19,94%