1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
ASF, prin Ministerul Finantelor, ...

ASF, prin Ministerul Finantelor, propune plafonarea pretului politelor RCA pana la 30 septembrie

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), prin Ministerul Finantelor, propune plafonarea pretului politelor de asigurare obligatorie pana la 30 septembrie 2024.

”Ministerul Finantelor pune in dezbatere publica proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, prin care reglementeaza solutia temporara de prelungire pana la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privind stabilirea tarifelor de prima maxime si a altor masuri aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie”, a anuntat ministerul.

Totodata, actul normativ stabileste:

  • tarifele de prima maxime,
  • contractele asupra carora se aplica,
  • comisioanele de distributie aferente contractelor, clasa bonus/malus ce se aplica, implicatiile BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania),
  • despagubirile acordate de catre asiguratorii RCA pentru acoperirea costurilor de inlocuire temporara a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeasi clasa sau dintr-o clasa inferioara,
  • perioada maxima pentru care se pot acorda despagubirile,
  • contraventiile si sanctiunile aplicabile.

Tarifele de prima maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de prima care au fost practicate de catre fiecare asigurator RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8% si sunt valabile pentru o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a proiectului de act normativ. Totodata, tarifele se aplica in cazul contractelor RCA incheiate dupa data intrarii in vigoare a propunerii de prelungire.

Comisioanele de distributie aferente contractelor RCA se limiteaza la maximum 8% din prima neta de cheltuieli de distributie pentru o perioada de 3 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii.

Calculul despagubirii are in vedere un tarif ce nu poate depasi costul mediu practicat de reprezentantele rent-a-car ce ofera servicii de inchiriere de autoturisme fara conducator auto si se acorda numai in situatia in care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maxima pentru care se pot acorda despagubirile prevazute mai sus este de 30 de zile, fie de la data eliberarii autorizatiei de reparatie de catre unitatile Politiei Romane, fie de la data eliberarii documentului de intrare in reparatie eliberat de catre asiguratorul RCA. Termenul poate fi prelungit numai cu aprobarea asiguratorului RCA in situatii justificate, probate cu documente.

In cazul vehiculelor care nu se mai repara si se incadreaza in situatia de dauna totala economica, despagubirile de mai sus acopera perioada cuprinsa intre data constatarii avariilor si data inaintarii ofertei de despagubire, cu respectarea termenelor prevazute de Legea nr.132/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest caz, valoarea despagubirii reprezentand acoperirea costurilor de inlocuire temporara a vehiculului avariat nu poate depasi 25% din valoarea de piata a vehiculului avariat.

Conform Ministerului Finantelor, in prezent, in piata asigurarilor RCA din Romania se manifesta in continuare o reticenta in ceea ce priveste apetitul la risc al asiguratorilor RCA pentru anumite categorii de asigurati si exista un grad ridicat de concentrare care continua sa reprezinte o vulnerabilitate a pietei atat din prisma expunerii pe clase de asigurare, cat si din perspectiva cotelor de piata semnificative detinute de un numar relativ mic de societati de asigurare, ceea ce arata un grad scazut de concurenta.

De asemenea, la data de 31 decembrie 2023, din numarul total de vehicule din parcul national auto, respectiv 10.333.293, la data de 6 iunie 2024 erau asigurate un numar de 7.486.349 de vehicule. Cazurile prelucrate, incadrate in categoria asiguratilor cu risc ridicat in perioada 1.01.2024 - 2.06.2024, sunt in numar de aproximativ 41.500 din care aproximativ 201 au fost preluate voluntar, iar 41.300 au fost alocate automat catre asiguratori.

”O astfel de situatie denota existenta unui dezechilibru intre cerere si oferta si are potentialul de a genera consecinte negative, in sensul unei presiuni suplimentare asupra preturilor dupa data de 30 iunie 2024”, mai precizeaza ministerul.