1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Ce sanctiuni a dat ASF in luna ...

Ce sanctiuni a dat ASF in luna octombrie 2023

Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat, in luna octombrie a anului 2023, mai multe decizii de sanctionare a unor entitati/ persoane care activeaza in piata financiara non-bancara pentru incalcarea unor prevederi ale legislatiei incidente, printre care si Allianz - Tiriac Asigurari.

PIATA ASIGURARILOR 

Allianz - Tiriac Asigurari S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 172.600 lei pentru urmatoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificarile și completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 35 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea masurilor de prevenire şi combatere a spalarii banilor şi a finantarii terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile și completarile ulterioare, in sensul ca, in perioada controlata, societatea nu a raportat catre O.N.P.C.S.B. tranzactiile externe aferente despagubirilor pentru asigurarile non-life;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 129/2019 in sensul ca societatea nu a precizat in fișele de post ale persoanei desemnate și ofiterului de conformitate natura și limitele responsabilitatilor incredintate de conducerea societatii pe linie de SB/FT, iar pentru perioada 31.12.2021 – 13.02.2022, societatea nu a desemnat o persoana pentru a ocupa functia de ofiter de conformitate SB/FT la nivelul conducerii;
 • nerespectarea prevederilor 23 alin. (5) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, in sensul ca societatea nu a introdus in contractul de munca al persoanei desemnate SB/FT, cat și in cel de mandat al ofiterului de conformitate, clauza potrivit careia ambele persoane au dreptul de a se adresa direct, in nume propriu, pentru a semnala autoritatilor statului incalcari de orice natura ale legislatiei privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 129/2019, in sensul ca societatea nu a inclus in cadrul procedurilor SB/FT prevederi referitoare la evaluarea periodica a angajatilor;
 • nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (3) și ale art. 60 alin. (3) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1), art. 47 alin. (3) și alin. (7) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, in sensul ca societatea a actualizat cu intarziere, fata de termenul legal, procedura privind prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (4) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art.11 alin. (5) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019, in forma in vigoare in perioada controlata, in sensul ca societatea nu a efectuat verificari anuale din care sa reiasa daca persoanele cu responsabilitati in aplicarea masurilor CSB/CFT sunt pregatite in mod adecvat și cunosc atributiile ce le revin;
 • nerespectarea prevederilor 24 alin. (6) din Legea nr. 129/2019, coroborate cu prevederile art. 10 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019 in sensul ca societatea nu s-a asigurat ca persoana desemnata a efectuat un program de instruire in domeniul prevenirii şi combaterii spalarii banilor şi finantarii terorismului.

Allianz - Tiriac Asigurari S.A. a fost sanctionata cu amenda in cuantum de 14.600 lei pentru nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operationale generate de sistemele informatice utilizate de entitatile autorizate/avizate/inregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu modificarile și completarile ulterioare, in sensul ca societatea nu a identificat anumite aplicatii ca fiind sisteme informatice importante.

PIATA DE CAPITAL

 S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.

 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 10.000 lei a S.S.I.F. Muntenia Global Invest S.A.;
 • Sanctionarea cu avertisment a domnului Talpeanu Daniel Marin – Ofiter de Conformitate SB/FT;
 • Instituirea in sarcina societatii a unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor identificate / cu rol de prevenire sau corectare a unor situatii potential generatoare de deficiente și de optimizare a activitatii.

Principalele situatii identificate au vizat aspecte operationale (referitoare la promptitudinea executarii unor ordine ale clientilor, aplicarea masurilor de cunoaștere in cazul unor clienti și raportarea cu intarziere a unui transfer extern) și aspecte referitoare la cadrul procedural intern și continutul contractului de intermediere. 

S.S.I.F. Prime Transaction S.A.

 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 59.400 lei a S.S.I.F. Prime Transaction S.A.;
 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 1.400 lei a domnului Ionel Uleia – ofiter de conformitate SB/FT;
 • Instituirea in sarcina societatii a unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor identificate/cu rol de prevenire sau corectare a unor situatii potential generatoare de deficiente și de optimizare a activitatii.

Principalele situatii identificate au vizat aspecte operationale (activitatea de tranzactionare pe contul propriu cu depașirea obiectului de activitate, aplicarea masurilor de cunoaștere in cazul unor clienti), respectiv aspecte referitoare la cadrul procedural intern.  

Electroargeș S.A.

Suspendarea, pe durata desfașurarii AGEA Electroargeș S.A., convocata pentru data de 23/24.10.2023, a exercitarii drepturilor de vot aferente unui numar de 16.000.000 actiuni ELGS, inregistrate la Depozitarul Central in contul societatii Investment Constantin S.R.L., care au facut obiectul dosarului nr. 238/1259/2020, in care Curtea de Apel Pitești a pronuntat Decizia Civila nr. 448/A-C.

Prebet S.A. Aiud

Emiterea unei decizii de sanctionare cu amenda in cuantum de 15.000 lei a societatii Anodin Opportunity S.R.L, actionar al Prebet S.A. Aiud, pentru nerespectarea cerintelor impuse de prevederile art. 71 și art. 74 din Legea nr. 24/2017 privind obligatia de notificare, in termen, a depașirii pozitiei de 10% din drepturile de vot asupra Prebet S.A. Aiud.

Transilvania Investments Alliance S.A.

 • Sanctionarea cu avertisment a Transilvania Investments Alliance S.A.;
 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 5.000 lei a domnilor Paul George Prodan, Radu Momanu, Patritiu Abrudan;
 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 4.600 lei a domnului Marius Petre Nicoara;
 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 5.700 lei a domnului Radu Claudiu Roșca;
 • Sanctionarea cu amenda in cuantum de 5.300 lei a domnului Theo Dorian Buftea;
 • Sanctionarea cu avertisment a domnului Tony-Cristian Raduta-Gib;
 • Atentionarea domnului Marius Adrian Moldovan;
 • Instituirea in sarcina societatii a unui plan de masuri pentru remedierea deficientelor identificate.

Principalele situatii identificate au vizat aspecte referitoare la cadrul procedural intern, respectiv aspecte privind diligenta in desfașurarea activitatii societatii, conform ASF.