1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate miercuri de ...

Deciziile adoptate miercuri de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri, 7 iulie 2024, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: 

A) Reglementare

Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului ASF nr. 16/2014 privind veniturile Autoritatii de Supraveghere Financiara (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al Romaniei).

B)  Autorizare

Aprobarea domnului Cristian – Eduard Ionescu in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii EAZY Asigurari S.A.;

Aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la sucursala Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie S.A. Varsovia Sucursala Floresti catre societatea Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Vasile – Catalin Ungureanu in calitate de persoana care conduce structura de control intern din cadrul societatii NN Asigurari de Viata S.A.;

Aprobarea avizarii Amendamentului nr. 3 la Politicile si procedurile BAAR pentru gestionarea asigurarilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii MAI Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (modificarea duratei mandatului de administrator si actualizarea continutului articolului 13);

Aprobarea solicitarii Societatii de administrare a investitiilor Muntenia Invest S.A. de autorizare a domnului Sergiu Mihailov in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii;

Aprobarea Prospectului de baza aferent Programului de emisiune de obligatiuni al societatii UniCredit Bank S.A. Bucuresti;

Aprobarea prospectului UE pentru crestere intocmit in vederea majorarii capitalului social al societatii IOR S.A. Bucuresti;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificarii Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tau, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Declaratiei privind politica de investitii pentru Fondurile de Pensii Facultative AZT Moderato si AZT Vivace, administrate de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarilor aduse Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarilor aduse Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Tiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare definitiva a modificarii Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificarii Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrat de S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.