1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling
Deciziile adoptate pe 7 februarie ...

Deciziile adoptate pe 7 februarie de Consiliul ASF

In cadrul sedintei de miercuri – 7 februarie, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a adoptat masuri privind functionarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza:

A)          Reglementare

Proiectul de regulament pentru modificarea art. 4 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 3/2013 pentru autorizarea si functionarea contrapartilor centrale emis in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, aprobat prin Hotarârea Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 28/2013 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publica, timp de 10 zile).              

B)          Autorizare

Aprobarea domnului Mario Ferrero in calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea Allianz Tiriac Asigurari S.A.;

Aprobarea doamnei Ghemes Adriana-Angela in functia de conducator executiv al societatii Atlantic Broker Group Broker de Asigurare S.R.L.;

Aprobarea solicitarii Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificarii conditiilor semnificative ca urmare a numirii domnilor Vasile-Cosmin Turcu si Horia-Catalin Bozgan in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al societatii;

Aprobarea solicitarii S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificarii intervenite in modul de organizare si functionare a societatii ca urmare a modificarii componentei structurii de conducere executive prin numirea domnului Robert-Iulian Danila in calitate de director al societatii;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Octavian - Marius Ratiu in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a domnului Ibrahim Tankut Eren in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii operatorului de piata Bursa de Valori Bucuresti S.A. de autorizare a unei noi piete reglementate - piata derivatelor pe active suport de tip financiar si alte tipuri de active si inscrierea acesteia in Registrul ASF;

Aprobarea solicitarii societatii Bursa de Valori Bucuresti S.A. de autorizare a modificarii componentei Consiliului de Administratie al operatorului de piata conform Hotarârii A.G.O.A. din data de 22.11.2023;

Aprobarea prospectului aferent ofertei publice primare de vânzare de obligatiuni emise de societatea Impact Developer & Contractor S.A. Bucuresti, derulata in vederea admiterii la tranzactionare pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A.;

Aprobarea modificarilor aduse Actului constitutiv al societatii L.M.C. Asig Broker de Asigurare S.R.L. (numire in functia de administrator);

Aprobarea solicitarii societatii Compania de Asigurari-Reasigurari Exim România (CARE-România) S.A. de prelungire a perioadei de auditare a societatii de catre auditorul financiar Deloitte Audit S.R.L.;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificarii Actului constitutiv al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiara este autoritatea nationala, infiintata in anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobata prin Legea 113/2013, pentru reglementarea si supravegherea pietelor asigurarilor, a pensiilor private, precum si a pietei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de functionare a celor trei sectoare, care insumeaza peste 10 milioane de participanti. Mai multe informatii puteti gasi pe www.asfromania.ro.