1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Fondul de Garantare a Asiguratilor - DIRECTOR GENERAL

Director General pentru un mandat de 4 ani
Termenul limita de depunere a candidaturii este data de 16.07.2023

Principalele atributii si responsabilitati ale postului:

 • asigura conducerea executiva a Fondului, monitorizeaza si evalueaza riscurile la nivelul Fondului de garantare a asiguratilor si propune Consiliului de administratie al FGA masuri pentru reducerea acestora in vederea imbunatatirii activitatii;
 • organizarea, coordonarea, planificarea, verificarea si controlul activitatilor in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite de catre Consiliul de administratie al FGA/Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), precum si aducerea la indeplinire a tuturor cerintelor legale privind activitatea FGA in vederea protejarii asiguratilor, beneficiarilor asigurarilor si tertelor persoane pagubite de consecintele insolventei unui asigurator;
 • reprezinta Fondul in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere Financiara, cu asiguratorii, cu institutiile de credit, cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, cu alte persoane fizice si juridice nationale sau internationale, cu alte entitati internationale, precum si in fata instantelor judecatoresti si arbitrale;
 • indeplineste orice alte atributii ce revin FGA in aplicarea prevederilor Legii 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
 • asigura indeplinirea hotarârilor  Consiliului de administratie al FGA si Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara si informeaza asupra modului de realizare a acestora;
 • verifica indeplinirea sarcinilor si responsabilitatilor personalului FGA, conform structurii organizatorice si regulamentului intern;
 • coordoneaza efectuarea demersurilor necesare pentru plata creantelor de asigurari prevazute de lege;
 • asigura plasarea disponibilitatilor Fondului, urmarind minimizarea riscului si lichiditatea plasamentelor ca obiective principale, precum si randamentul plasamentelor, ca obiectiv complementar;
 • asigura organizarea si exercitarea controlului intern, in conformitate cu legislatia in vigoare;
 • indeplineste orice alte atributii date in aplicarea prevederilor legale ori date in sarcina sa de Consiliul de administratie al FGA sau de Consiliul ASF;
 • analizeaza toate implicatiile de ordin social, juridic si de mediu macroeconomic pentru piata asigurarilor cu impact asupra FGA.

Cerinte pentru ocuparea postului :

Studii:

Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul economic/juridic/tehnic sau, pentru absolventii sistemului Bologna, diploma de licenta trebuie insotita de diploma de master. Conform Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala, absolvind studii superioare de lunga durata in perioada anterioara aplicarii sistemului Bologna, diploma de licenta este echivalenta cu diploma de studii universitare de master in specialitatea absolvita. 

Pregatire complementara (cursuri de specializare): Studii postuniversitare/ doctorat/(E)MBA sau absolvirea cu diploma a unor cursuri de specialitate in domeniul managementului (nu se iau in considerare cursurile “in-house”).

Experienta si competente: 

 • experienta manageriala: minimum 7 ani pe posturi de conducere in domeniul financiar/ bancar/asigurari generale si/sau de viata/pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii. Experienta pe pozitii de conducere executiva in domeniul asigurarilor generale si/sau de viata reprezinta un avantaj,
 • experienta de specialitate: minimum 9 ani pe posturi cu studii superioare in domeniul financiar /bancar/asigurari generale si/sau de viata / pensii private/piata de capital sau in institutii de supraveghere a acestor domenii,
 • experienta relevanta: sa dispuna de experienta profesionala adecvata naturii, intinderii si complexitatii activitatii FGA, dovedeste abilitati de comunicare, relationare si motivare a membrilor echipei. Candidatii declarati eligibili pentru interviul socio-profesional vor prezenta in scris si vor sustine in fata Comisiei de concurs, succint, o prezentare tip Powerpoint privind viziunea candidatului asupra activitatii Fondului de Garantare, in actualul cadrul de reglementare legislativa, incident postului vizat de candidat. Prezentarea se va transmite pe adresa de email resurseumane@fgaromania.ro in termen de maximum 24 ore de la comunicarea rezultatului probei eliminatorii;
 • capacitate de evaluare si luare a deciziilor in situatii de stres, gândire analitica, strategica, logica;
 • cunostinte IT la un nivel necesar pentru preformarea atributiilor sale (redactarea documentelor utilizate pentru desfasurarea activitatii, utilizare e-mail, elaborarea si sustinerea de prezentari la conferinte si seminarii); nivelul compentelelor dobândite va fi mentionat in documentele furnizate in dosarul de candidatura.
 • Limba engleza, proba eliminatorie – nivel mediu adaptat specificului profesionalCompetentele vor fi dovedite in cadrul unei probe de concurs scrisa, candidatii fiind declarati  admisi sau respinsi. Pentru a fi declarat admis la proba de limba engleza-nivel mediu, candidatul trebuie sa obtina minimum 7 puncte din maximum de 10.

Detalii complete cu privire la profilul candidatului, la cerintele pentru ocuparea postului, la tematica si bibliografie, la conditii generale de eligibilitate, precum si la atributiile si responsabilitatile principale ale postului pot fi regasite in Anuntul de recrutare pe site-ul  Fondului de Garantare a Asiguratilorla sectiunea Cariere: https://www.fgaromania.ro/despre-fga/cariere/.

Dosarele de candidatura complete, conform cerintelor care se regasesc pe site-ul FGA la sectiunea Cariere ( https://www.fgaromania.ro/despre-fga/cariere/),  se transmit electronic la adresa resurseumane@fgaromania.ro.

Fondul de Garantare a Asiguratilor s-a constituit ca persoana juridica de drept public conform Legii nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Fondul este o schema de garantare in domeniul asigurarilor si are drept scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator

BIBLIOGRAFIE CONCURS

 • Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, cu modificarile si completarile  ulterioare;
 • Norma nr.24/2019 privind Fondul de garantare a asiguratilor, cu modificarile si completarile  ulterioare;
 • Norma ASF nr. 25/2023 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de garantare a asiguratilor;
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor, cu modificarile si completarile  ulterioare ;
 • Norma ASF nr. 4/2016 privind administrarea Fondului de rezolutie pentru asiguratori;
 • Norma ASF nr. 3/2016 privind cotele de contributie datorate de asiguratori Fondului de rezolutie pentru asiguratori administrat de FGA;
 • Norma ASF nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor;
 • Norma ASF nr. 38/2016 privind drepturile, obligatiile, competentele si desemnarea administratorului special. Conform dispozitiilor Legii nr. 503/2004 si Legii. nr. 213/2015, Fondul poate desfasura si activitatea de administrator special in procedura de redresare financiara a asiguratorilor;
 • Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, Partea generala titlurile I, II, VI, VII, X, Partea speciala titlurile II, V, VI;
 • Legea nr. 135 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, Partea generala titlurile I, II, III (Cap. I, III, V), Partea speciala titlul I;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata cu modificarile ulterioare (Cap. XVI. Contractul de asigurare, de la art. 2199 la art. 2241), Titlul preliminar, Cartea I titlurile I, II, IV, V, Cartea III, Cartea V, Cartea VI;
 • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Titlul preliminar Cartea I titlurile I, II, IV, V, Cartea II titlurile I, II, Cartea IV, Cartea V, Cartea VII;
 • Fundamentele managementului organizatiei, Editia a III-a, Editura Pro Universitaria, Bucuresti, 2018, ISBN 978-606-26-0878-1 si Metodologii manageriale, Editura Pro Universitaria, Ed. a 2-a. - Bucuresti, 2018, ISBN 978-606-26-0881-1, autori Eugen BURDUS, Ion POPA (nu se regaseste pe site-ul FGA).