1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1.La articolul I punctul 1, punctul 9 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"9. fransiza - partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita, stabilita ca valoare fixa sau procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare."

2.La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un punct nou, punctul 141, cu urmatorul cuprins:

"141. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins: «Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule»"

3.La articolul I punctul 23, alineatul 2 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Personalul politiei de frontiera nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de inmatriculare fiind garantia asigurarii."

4.La articolul I punctul 26, alineatul 3 al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare."

5.La articolul I punctul 30, alineatul 4 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, ramane in sarcina persoanei pagubite o fransiza stabilita prin normele adoptate in baza prezentei legi."

6.La articolul I punctul 31, alineatul 6 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de protectie a victimelor strazii, astfel constituite, vor fi plasate la trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale."

7.La articolul I punctul 34, litera c) a alineatului 1 si alineatul 2 ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins:

"c) nedepunerea la asiguratori de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune.

Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) - g), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

c) pentru faptele agentilor de asigurare, prevazute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

d) pentru faptele brokerilor, prevazute la alin. 1 lit. c) si h), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) si cu interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei;

e) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)- g) ori pentru faptele brokerilor prevazute la alin. 1 lit. c) si h), savarsite in mod repetat sau cu rea-credinta, cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
DAN RADU RUSANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 897 din data de 7 octombrie 2005
LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1.La articolul I punctul 1, punctul 9 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"9. fransiza - partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita, stabilita ca valoare fixa sau procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare."

2.La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un punct nou, punctul 141, cu urmatorul cuprins:

"141. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins: «Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule»"

3.La articolul I punctul 23, alineatul 2 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Personalul politiei de frontiera nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de inmatriculare fiind garantia asigurarii."

4.La articolul I punctul 26, alineatul 3 al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare."

5.La articolul I punctul 30, alineatul 4 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, ramane in sarcina persoanei pagubite o fransiza stabilita prin normele adoptate in baza prezentei legi."

6.La articolul I punctul 31, alineatul 6 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de protectie a victimelor strazii, astfel constituite, vor fi plasate la trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale."

7.La articolul I punctul 34, litera c) a alineatului 1 si alineatul 2 ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins:

"c) nedepunerea la asiguratori de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune.

Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) - g), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

c) pentru faptele agentilor de asigurare, prevazute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

d) pentru faptele brokerilor, prevazute la alin. 1 lit. c) si h), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) si cu interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei;

e) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)- g) ori pentru faptele brokerilor prevazute la alin. 1 lit. c) si h), savarsite in mod repetat sau cu rea-credinta, cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
DAN RADU RUSANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 897 din data de 7 octombrie 2005
LEGE nr. 283 din 5 octombrie 2005
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 562 din 30 iunie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1.La articolul I punctul 1, punctul 9 al articolului 11 va avea urmatorul cuprins:

"9. fransiza - partea din prejudiciu suportata de persoana pagubita, stabilita ca valoare fixa sau procent din despagubirea totala prevazuta in contractul de asigurare."

2.La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un punct nou, punctul 141, cu urmatorul cuprins:

"141. Titlul capitolului III va avea urmatorul cuprins: «Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule»"

3.La articolul I punctul 23, alineatul 2 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Personalul politiei de frontiera nu va verifica documentele de asigurare pentru autovehiculele inmatriculate in statele membre ale Uniunii Europene, pentru acestea numerele de inmatriculare fiind garantia asigurarii."

4.La articolul I punctul 26, alineatul 3 al articolului 60 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de garantare astfel constituite vor fi plasate la Trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente sau alocari stabilite prin legislatia in vigoare."

5.La articolul I punctul 30, alineatul 4 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"In cazul avarierii sau distrugerii bunurilor prin accidente produse de autovehicule, respectiv tramvaie, neasigurate, ramane in sarcina persoanei pagubite o fransiza stabilita prin normele adoptate in baza prezentei legi."

6.La articolul I punctul 31, alineatul 6 al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:

"Disponibilitatile Fondului de protectie a victimelor strazii, astfel constituite, vor fi plasate la trezoreria Statului in instrumente purtatoare de dobanda, la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale."

7.La articolul I punctul 34, litera c) a alineatului 1 si alineatul 2 ale articolului 63 vor avea urmatorul cuprins:

"c) nedepunerea la asiguratori de catre intermediarii de asigurari a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare, daca fapta nu constituie infractiune.

Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d) - g), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON) si cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor;

b) pentru faptele administratorilor, directorilor sau directorilor executivi, prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)-g), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON);

c) pentru faptele agentilor de asigurare, prevazute la alin. 1 lit. c), cu amenda de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

d) pentru faptele brokerilor, prevazute la alin. 1 lit. c) si h), cu avertisment scris sau cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.500 lei (RON) si cu interzicerea temporara sau definitiva a activitatii definite la art. 2 lit. C pct. 62 din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei;

e) pentru faptele asiguratorilor prevazute la alin. 1 lit. a), b), d)- g) ori pentru faptele brokerilor prevazute la alin. 1 lit. c) si h), savarsite in mod repetat sau cu rea-credinta, cu limitarea operatiunilor, cu interzicerea temporara sau definitiva pentru asiguratori a exercitarii activitatii de asigurare, pentru una sau mai multe categorii de asigurari, sau cu suspendarea ori retragerea autorizatiei asiguratorilor."Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
DAN RADU RUSANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 897 din data de 7 octombrie 2005

.
.