1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Legea nr. 304 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.La articolul 11, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:

"2. vehicul - orice mijloc de transport, cu sau fara propulsie proprie, destinat deplasarii pe uscat, inclusiv orice tip de remorca, indiferent daca este cuplata sau nu, exceptie facand cele care se deplaseaza pe sine, bicicletele sau vehiculele cu tractiune animala;"

2.La articolul 11, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu urmatorul cuprins:

"10. vigneta - autocolant care se aplica pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior, care atesta existenta unei polite de asigurare RCA pentru vehiculul respectiv, eliberat impreuna cu polita de asigurare RCA."

3.Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8

Avizarea si constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea si plata despagubirilor ori a sumelor asigurate se efectueaza in conditiile legii si ale normelor adoptate in baza legii de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru asigurarile obligatorii, sau ale contractului de asigurare, in cazul asigurarilor facultative.

Pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societatilor din domeniul asigurarilor se poate face si in baza unui formular tipizat, eliberat de societatile din domeniul asigurarilor, denumit constatare amiabila de accident, in care conducatorii vehiculelor respective consemneaza circumstantele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum si a propriilor asiguratori.

Forma, dimensiunile, continutul, precum si procedurile privind utilizarea formularului tipizat se stabilesc prin norme emise de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor."

4.La articolul 22, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22

In limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei, cu exceptia asigurarilor de persoane, iar in cazul in care in vigoare era o asigurare obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de vehicule, si impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, conform art. 54."

5.Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 43

Despagubirea se stabileste si se efectueaza in baza asigurarii valabile la data producerii accidentului, conform dispozitiilor art. 49, fara a mai fi necesar acordul asiguratului din cauza caruia s-a produs paguba, ori prin hotarare judecatoreasca."

6.La articolul 48, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 48

Persoanele fizice sau juridice care au in proprietate vehicule supuse inmatricularii/inregistrarii in Romania, precum si tramvaie au obligatia sa se asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de vehicule in limitele teritoriale de acoperire si sa mentina valabilitatea contractului de asigurare prin plata primelor de asigurare, precum si sa aplice pe parbrizul vehiculului sau in alt loc vizibil din exterior vigneta."

7.Articolul 54 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 54

Despagubirea se stabileste si se efectueaza conform art. 43 si 49, iar in cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca, drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in Romania se exercita impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a persoanei/persoanelor raspunzatoare de producerea accidentului in calitate de intervenienti fortati.

Drepturile persoanelor pagubite prin accidente produse pe teritoriul Romaniei de vehicule aflate in proprietatea persoanelor asigurate in strainatate se exercita impotriva asiguratorului prin reprezentantele de despagubiri sau prin Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, dupa caz, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 48 alin. 2."

Art. II

In tot cuprinsul Legii nr. 136/1995, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul "autovehicul" se inlocuieste cu termenul "vehicul", iar termenul "inmatriculat" se inlocuieste cu termenul "inmatriculat/inregistrat".

Art. III

Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 784 din data de 19 noiembrie 2007