1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

VIG creeaza departamentul CO3 pentru a consolida colaborarea in cadrul Grupului

Vienna Insurance Group (VIG), grupul de asigurari austriac cu cea mai puternica prezenta in Europa Centrala si de Est a informat c a int areste schimbul de informatii intre companiile sale cu departamentul nou creat "CO3" - comunicare, colaborare si cooperare. Karin KAFESIE va conduce noul departament, subordonat direct CEO-ului Hartwig Loger.

"Accentul se pune pe stimularea schimbului transfrontalier de cunostinte, precum si intensificarea cooper arii intre companiile VIG situate in aceeasi tar a, imbun at atind astfel strategia local a multi-brand".

Karin KAFESIE este economist, cu peste 20 de ani de experient a in sectorul asigur arilor si cunostinte extinse in management si proiecte internationale. Inainte de a se al atura VIG Holding, Karin KAFESIE a fost responsabil a de marketingul strategic, comunicarea cu clientii si managementul inovatiei la Wiener Stadtische Versicherung, unitatea austriaca a grupului. Intr-o dubl a functie, a pus bazele startup-ului corporativ "viesure", pe care l-a gestionat in ultimii cinci ani.

Cu peste 50 de companii de asigur ari si fonduri de pensii, VIG este grupul de asigur ari lider in Europa Central a si de Est. Aproape 29.000 de angajati din 30 de t ari contribuie cu expertiz a profund a din domeniile lor respective la Grup.

Strategia VIG este orientat a c atre crestere, durabilitate, proximitate fat a de client si antreprenoriat local. Schimbul de cunostinte in cadrul Grupului este astfel crucial pentru succesul VIG. CO3 ofer a structur a si vizibilitate transferului de cunostinte si creeaz a noi modalit ati de networking.

"CO3 se bazeaz a pe trei piloni cheie: 'Colaborare' si 'cooperare' descriu modul in care lucr am impreun a in cadrul Grupului, in timp ce 'comunicarea' rezum a toate activit atile noastre de comunicare intern a si extern a si de marketing. Superscriptul <3> simbolizeaz a fortele pe care le mobiliz am cu acesti piloni", a comentat CEO-ul VIG, Hartwig LOGER, adaugand: "Comunicarea este esential a pentru orice colaborare. M a bucura colaborarea cu Karin Kafesie, o expert a dovedit a in comunicare. Ea aduce, de asemenea, o experient a profund a in dezvoltarea afacerilor. Lucr and impreun a cu echipa sa si cu colegii din numeroasele t ari ale Grupului, va face practicile de succes vizibile si va stabili noi modalit ati de colaborare, utiliz and inteligenta colectiv a a Grupului", a spus Hartwig Loger.