1asig.ro
1asig.ro
federatia roaman de bowling

Lege nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie

Art. 1: Obiectul de reglementare

Prezenta lege reglementeaza:
a) asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie, denumita in continuare asigurare RCA;
b) domeniul de aplicare a asigurarii RCA, respectiv persoanele care au obligatia sa incheie contracte RCA si exceptiile de la aceasta obligatie, limitele teritoriale de
aplicare, limitele de raspundere, obligatiile asiguratului, obligatiile asiguratorului RCA, riscurile acoperite si excluderile, elementele privind stabilirea si plata despagubirilor, verificarea asigurarii RCA, facilitatile si penalizarile aplicabile asiguratilor si asiguratorilor;
c) organizarea si functionarea Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, denumit in continuare BAAR.

......

Descarca AICI textul integral al Legii nr. 132/2017.

Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 431 din data de 12 iunie 2017.